Cây có củ và kỹ thuật thâm canh: Cây khoai lang/ Hồ Hữu An, Đinh Thế Lộc.

Cây khoai lang

 Cây có củ và kỹ thuật thâm canh: Cây khoai lang/ Hồ Hữu An, Đinh Thế Lộc. - H.: Lao động Xã hội, 2005.

Tóm tắt: Kỹ thuật thâm canh, chăm sóc, thu hoạch cây có củ - cây khoai lang

Vị trí: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-07 10:24:00

Trang liên kết