Sâu bệnh chính hại cây khoai lang và cách phòng trừ/ A. R. Braun, B. Hardy.

Cây khoai lang

 Sâu bệnh chính hại cây khoai lang và cách phòng trừ/ A. R. Braun, B. Hardy. - H.: Nông nghiệp, 2001. -

Tóm tắt: Phương pháp phòng trừ và trị bệnh hại cho cây khoai lang

Vị trí: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-07 10:54:00

Trang liên kết