Kỹ thuật trồng một số loại rau cao cấp: Ớt, ngô rau, măng tây, sulơ xanh, cải bao/ Mai Thị Phương Anh

Cây ớt

Kỹ thuật trồng một số loại rau cao cấp: Ớt, ngô rau, măng tây, sulơ xanh, cải bao/ Mai Thị Phương Anh. - Tái bản có bổ sung và sửa chữa. - H.: Nông nghiệp, 2001.

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại rau cao cấp: Ớt, ngô rau, măng tây, sulơ xanh, cải bao

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

2017-11-08 10:52:00

Trang liên kết