Kỹ thuật trồng rau an toàn : Cải bắp, cải thảo, cải làn, cải xanh ngọt...xà lách, dưa hấu, dưa chuột bao tử, mướp đắng / Trần Khắc Thi. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2011

Cây bắp cải

 Kỹ thuật trồng rau an toàn : Cải bắp, cải thảo, cải làn, cải xanh ngọt...xà lách, dưa hấu, dưa chuột bao tử, mướp đắng / Trần Khắc Thi. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2011

Tóm tắt: Tài liệu viết về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch các loại rau theo phương pháp an toàn cho người sử dụng như: Cải bắp, cải thảo, cải làn, cải xanh, cải ngọt...xà lách, dưa hấu...

Vị trí: Thư viện trường ĐH Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-27 10:34:00

Trang liên kết