Kỹ thuật trồng cà chua, khoai tây, hành tây và tỏi ta/ Nguyễn Văn Thắng, Bùi Thị Mỳ.

Cây tỏi

Kỹ thuật trồng cà chua, khoai tây, hành tây và tỏi ta/ Nguyễn Văn Thắng, Bùi Thị Mỳ. - H.: Nông nghiệp, 1996

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây tỏi ta

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-27 10:44:00

Trang liên kết