Kỹ thuật trồng xoài bảo quản và chế biến/ Ngô Hồng Bình

Cây xoài

 Kỹ thuật trồng xoài bảo quản và chế biến/ Ngô Hồng Bình ch.b. - H.: Nông ngiệp, 2006

Tóm tắt: tài liệu viết về kỹ thuật trống, bảo quản và chế biến sản phẩm từ cây xoài

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-27 11:05:00

Trang liên kết