Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây cam quýt, nhãn, hồng/ Viện bảo vệ thực vật - Sở khoa học công nghệ môi trường Lai Châu. - H.: Nông nghiệp, 2000

Cây nhãn

 Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây cam quýt, nhãn, hồng/ Viện bảo vệ thực vật - Sở khoa học công nghệ môi trường Lai Châu. - H.: Nông nghiệp, 2000

Tóm tắt: Sâu bệnh là một trong những kẻ thù của các loài cây ăn quả đặc biệt là những loại cây có tính ngọt như cam, quýt nó làm cho năng suất cây sẽ giảm đi rất nhiều chính vì thế mà cần phải quan tâm đến vấn đề này. Nội dung sách không chỉ cung cấp cho bạn có thêm kỹ thuật trồng và chăm sóc những loại cây này như thế nào mà còn giúp có thêm những kinh nghiệm trong việc phòng trừ một số loại sâu, bệnh hại trên cây đặc biệt là cam quýt. 

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-28 10:27:00

Trang liên kết