Hỏi - đáp về nhãn - vải/ Trần Thế Tục. - H.: Nông nghiệp, 1993

Cây nhãn

 Hỏi - đáp về nhãn - vải/ Trần Thế Tục. - H.: Nông nghiệp, 1993

Tóm tắt: Hỏi đáp thông tin liên quan về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và phòng trừ sâu bệnh trên cây vải, nhãn

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-28 10:29:00

Trang liên kết