Hình bìa
Type:
Khóa Luận
Author:
Nguyễn, Trường Giang.
Subject:
Công nghệ Kỹ thuật nhiệt.
Publisher:
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Contributor:
Nguyễn, Thanh Hào (Hướng dẫn)
Date publisher:
2019.
Language:
vie
num view:
0
num down:
0

Content

Tập tin đính kèm

File type File name File size Detail
NGUYEN TRUONG GIANG.pdf 809850 Kb XemTải