DỊCH VỤ ĐỌC TẠI CHỖ

1. Nội quy

 - Vị trí: Kho Tham khảo - Tầng 1 Thư viện

 - Thời gian phục vụ: 

+ thứ 2 đến thứ 6: Từ 7h30 - 16h00

+ Thứ 7: Từ 7h30 - 11h30

 - Số lượng mượn :   2 cuốn tài liệu / 1 lần sử dụng

 - Thời gian: Mượn trả trong ngày

- Phí phạt trễ hạn: Trả sách trễ hạn 1000 đồng /1 cuốn/1 ngày.

- Mất hoặc rách tài liệu xử lý theo nội quy chung của Thư viện

2. Hướng dẫn mượn tài liệu

      - Bước 1:  Tra cứu Mã tài liệu tại máy tra cứu

      - Bước 2:  Bạn đọc xuất trình thẻ Sinh viên ( đã được kích hoạt thành thẻ thư viện) cho nhân viên. Nhận chìa khóa nếu có nhu cầu giữ vật dụng cá nhân.

      - Bước 3:  Vào kho tìm 2 cuốn tài liệu mà mình cần, đặt tài liệu lên quầy làm thủ tục để cán bộ làm thủ tục mượn đọc tại chỗ.

      - Bước 4:  Nhận tài liệu để sử dụng, sau đó quay lại trả tài liệu trong ngày. Trả tài liệu xong mới được mượn lượt tiếp theo.

      - Bước 5:  Các bạn đăng kí với nhân viên nếu có nhu cầu photo tài liệu.


Most view

Database Agora is a program that provides free or low-cost access to major agricultural journals and biosciences ...

Hinari offers medical research programs for major medical journals ...

Over 160 different subject areas in the core sciences such as Economics - Business, Medicine, Technology, Social Sciences, ...