HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU - SÁCH


Bước 1: Bạn đọc truy cập vào Website thư viện để tìm kiếm hoặc sử dụng máy tính tra cứu của thư viện tại Phòng đọc 1.

Bước 2: Tìm tài liệu dựa theo từ khóa của " Nhan đề tài liệu" hoặc từ khóa thể hiện " Nội dung tài liệu" hoặc "chủ đề" bạn đang muốn tìm kiếm.

Bước 3: Lựa chọn tài liệu theo nhu cầu:

-   Đọc nhan đề để xác định xem có phù hợp với nhu cầu của mình không?

-   Sử dụng thông tin "Năm xuất bản", " Nhà xuất bản", " Tác giả"... để cân nhắc, xem xét tính cập nhập, độ tin cậy, chính xác của tài liệu theo nhu cầu của bạn.

-   Kích chuột vào tài liệu bạn chọn.

Bước 4: Sử dụng thông tin để xác định được vị trí tài liệu ở đâu trong kho.

-   Số đăng kí cá biệt: Đối với sách thì sẽ bắt đầu bằng " V" hoặc "NV", viết tắt của sách Việt văn hoặc sách Ngoại văn?

-   Dựa vào kí hiệu " D" hay "M" để xác định xem sách ở kho đọc hay kho mượn?

-   Dựa vào "Số bản rỗi" để xem sách còn ở trong kho hay không?

-   Quan trọng nhất: Dựa vào " Chỉ số phân loại", bạn đọc phải dựa vào chỉ số này để vào kho, và tìm đúng kệ trong kho có chứa chỉ số mình cần tìm.

* Lưu ý: 

-   Trong kho các "Chỉ số phân loại" được dán trên bản chỉ dẫn ở đầu mỗi kệ và từng mặt kệ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và nguyên tắc từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.Most view

Database Agora is a program that provides free or low-cost access to major agricultural journals and biosciences ...

Hinari offers medical research programs for major medical journals ...

Over 160 different subject areas in the core sciences such as Economics - Business, Medicine, Technology, Social Sciences, ...