I. THỜI GIAN PHỤC VỤ

- Thứ 2 - Thứ 6: Từ 7h30 - 21h00

- Thứ 7: Từ 7h30 - 11h30

- Chủ nhật, ngày lễ: Nghỉ

II. VỊ TRÍ CÁC KHO - KHU VỰC TỰ HỌC

- Tầng trệt:

        + Kho mượn

        + Khu vực tự học 1

- Tầng 1:

        + Kho tham khảo

        + Kho ngoại văn

        + Khu vực tự học 2

        + Khu vực tự học 3

- Tầng 2: 

         + Phòng học nhóm       

        + Khu vực tự học 4Most view

Database Agora is a program that provides free or low-cost access to major agricultural journals and biosciences ...

Hinari offers medical research programs for major medical journals ...

Over 160 different subject areas in the core sciences such as Economics - Business, Medicine, Technology, Social Sciences, ...