Hình bìa
Type:
Khóa Luận
Author:
Lê, Trung.
Subject:
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt.
Publisher:
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Contributor:
Nguyễn, Thanh Dũng (Hướng dẫn)
Date publisher:
2019.
Language:
vie
num view:
2
num down:
1

Content

Tập tin đính kèm

File type File name File size Detail
LE TRUNG.pdf 1570950 Kb XemTải