MƯỢN - TRẢ TÀI LIỆU

1. Bạn đọc thực hiện việc Mượn - Trả tài liệu tại phòng Mượn - Tầng trệt thư viện.

2. Kiểm tra tình trạng của tài liệu trước khi rời khỏi quầy, báo với nhân viên khi tài liệu có dấu hiệu bất thường.

3. Khi thực hiện trả tài liệu cần đợi nghe thông báo từ cán bộ trong trường hợp trả sách bị quá hạn.

4. Không gửi tư trang cá nhân có giá trị trong tủ giữ đồ của thư viện.


Most view

Database Agora is a program that provides free or low-cost access to major agricultural journals and biosciences ...

Hinari offers medical research programs for major medical journals ...

Over 160 different subject areas in the core sciences such as Economics - Business, Medicine, Technology, Social Sciences, ...