Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa Luận
Tác giả:
Nguyễn, Thị Thu Hương.
Đề mục:
Thiết kế đồ gỗ nội thất.
Nhà xuất bản:
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Tác giả phụ:
Đặng, Minh Hải (Hướng dẫn).
Ngày xuất bản:
2023.
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
NGUYEN THI THU HUONG1.pdf 4833845 Kb XemTải