HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU SỐ Bước 1: Bạn đọc vào địa chỉ https://elib.hcmuaf.edu.vn đăng nhập tài khoản và mật khẩu bạn đọcBước 2: Bạn đọc nhấn vào TÀI NGUYÊN và chọn Tài liệu số
Bước 3:  Bạn đọc chọn một trong các trường dữ liệu tìm kiếm như: Tiêu đề; Tác giả; Chủ đề; Mô tả; Tác giả phụ; Ngày xuất bản...

 

 

Bước 4: Bạn đọc nhập thông tin cần tìm vào ô và tìm kiếm (Tiêu đề; Tác giả; Chủ đề; Mô tả; Tác giả phụ; Ngày xuất bản...) và tiến hành tìm kiếm


 Bước 5: Sau khi tìm được tài liệu bạn đọc nhấn vào tài liệu cần tham khảo.

Bước 6: Ở mục TẬP TIN ĐÍNH KÈM bạn đọc nhấn vào Xem để đọc tài liệu