HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU - LUẬN ÁN, LUẬN VĂN, KHÓA LUẬN


Bước 1: Bạn đọc truy cập vào Website thư viện để tìm kiếm hoặc sử dụng máy tính tra cứu của thư viện.

Bước 2: Thao tác trên giao diện tìm kiếm.

- Chỉnh kiểu gõ có tại giao diện tìm kiếm.

- Chọn mục tìm kiếm "Luận án/ Luận văn/ Khóa luận...

- Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm: Tìm tài liệu dựa theo từ khóa của " Nhan đề tài liệu" hoặc từ khóa thể hiện "Nội dung tài liệu" hoặc "chủ đề" bạn đang muốn tìm kiếm vào ô tìm kiếm.

Bước 3: Lựa chọn tài liệu theo nhu cầu:

- Đọc nhan đề để xác định xem có phù hợp với nhu cầu của mình không?

- Sử dụng thông tin "Năm xuất bản", " Nhà xuất bản", " Tác giả"...  để cân nhắc, xem xét tính cập nhập, độ tin cậy, chính xác của tài liệu theo nhu cầu của bạn.

- Kích chuột vào tài liệu bạn chọn.

Bước 4: Sử dụng thông tin để xác định được vị trí tài liệu ở đâu trong kho?

- Đối với Luận án hoặc Luận văn hay Khóa luận ta chỉ quan tâm đến "Số đăng kí cá biệt"  LANH000345 hay LVTS009826 hay KLKT006712

- Dựa vào 2 kí tự đầu tiên: Xác định xem đó là Luận án/ Luận văn/ Khóa luận bằng " LA" hoặc "LV" hoặc "KL", viết tắt của Luận án hoặc Luận văn hay Khóa luận? Dựa vào kí hiệu này bạn đi vào đúng kho chứa Luận án hoặc Luận văn hay Khóa luận tại Phòng đọc 1

- Dựa vào 2 kí hiệu tiếp theo để xác định xem đó là LA/ LV/ KL của khoa/ ngành học nào?

    Ví dụ: NH = Khoa Nông học; TS = Khoa Thủy sản; KT = Khoa Kinh tế....

- Dựa vào 6 kí tự tiếp theo để xác định số thứ tự của LA/ LV/ KL đó nằm vị trí nào trên kệ của kho.

* Lưu ý:

 - Trong kho các chỉ số được dán trên bản chỉ dẫn ở đầu mỗi kệ và từng mặt kệ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và nguyên tắc từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.