I. THỜI GIAN PHỤC VỤ

- Thứ 2 - Thứ 6: Từ 7h30 - 20h00

- Thứ 7: Từ 7h30 - 11h30

- Chủ nhật, ngày lễ: Nghỉ

II. VỊ TRÍ CÁC KHO - KHU VỰC TỰ HỌC

- Tầng trệt:

        + Kho mượn

        + Khu vực tự học 1

- Tầng 1:

        + Kho tham khảo

        + Kho ngoại văn

        + Khu vực tự học 2

        + Khu vực tự học 3

- Tầng 2: 

         + Phòng học nhóm       

        + Khu vực tự học 4