V/v hỗ trợ bạn đọc xem tài liệu số trực tuyến

  • 21-07-2021 12:00:00 AM
  • 5416
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


THÔNG BÁO

Về việc hỗ trợ bạn đọc xem tài liệu số trực tuyến

             Nhằm phục vụ tốt nhất cho bạn đọc trong thời gian giãn cách xã hội, Hiện nay Thư viện đã mở tài khoản xem tài liệu số trực tuyến cho bạn đọc nội dung như sau:

- Đối với bạn đọc là Giảng viên, Cán bộ viên chức, Sinh viên trong trường được quyền xem file tài liệu toàn văn.

- Đối với bạn đọc bên ngoài trường chỉ xem được file tài liệu tóm tắt.

- Tên đăng nhập và mật khẩu:

   + Đối với Giảng viên, Cán bộ viên chức: Tên đăng nhập và mật khẩu là Số CMND/CCCD

      + Đối với Sinh viên: tên đăng nhập và mật khẩu là MSSV

      + Lưu ý: sau khi đăng nhập thành công tài khoản bạn đọc phải thay đổi mật khẩu để bảo đảm an toàn tài khoản.

Trân trọng thông báo!  • Trần Đình Nam