DỊCH VỤ ĐỌC TẠI CHỖ

1. Nội quy

 - Vị trí: Kho Tham khảo - Tầng 1 Thư viện

 - Thời gian phục vụ: 

+ thứ 2 đến thứ 6: Từ 7h30 - 16h00

+ Thứ 7: Từ 7h30 - 11h30

 - Số lượng mượn :   2 cuốn tài liệu / 1 lần sử dụng

 - Thời gian: Mượn trả trong ngày

- Phí phạt trễ hạn: Trả sách trễ hạn 1000 đồng /1 cuốn/1 ngày.

- Mất hoặc rách tài liệu xử lý theo nội quy chung của Thư viện

2. Hướng dẫn mượn tài liệu

      - Bước 1:  Tra cứu Mã tài liệu tại máy tra cứu

      - Bước 2:  Bạn đọc xuất trình thẻ Sinh viên ( đã được kích hoạt thành thẻ thư viện) cho nhân viên. Nhận chìa khóa nếu có nhu cầu giữ vật dụng cá nhân.

      - Bước 3:  Vào kho tìm 2 cuốn tài liệu mà mình cần, đặt tài liệu lên quầy làm thủ tục để cán bộ làm thủ tục mượn đọc tại chỗ.

      - Bước 4:  Nhận tài liệu để sử dụng, sau đó quay lại trả tài liệu trong ngày. Trả tài liệu xong mới được mượn lượt tiếp theo.

      - Bước 5:  Các bạn đăng kí với nhân viên nếu có nhu cầu photo tài liệu.