HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU - SÁCH


Bước 1: Bạn đọc truy cập vào Website thư viện để tìm kiếm hoặc sử dụng máy tính tra cứu của thư viện tại Phòng đọc 1.

Bước 2: Tìm tài liệu dựa theo từ khóa của " Nhan đề tài liệu" hoặc từ khóa thể hiện " Nội dung tài liệu" hoặc "chủ đề" bạn đang muốn tìm kiếm.

Bước 3: Lựa chọn tài liệu theo nhu cầu:

-   Đọc nhan đề để xác định xem có phù hợp với nhu cầu của mình không?

-   Sử dụng thông tin "Năm xuất bản", " Nhà xuất bản", " Tác giả"... để cân nhắc, xem xét tính cập nhập, độ tin cậy, chính xác của tài liệu theo nhu cầu của bạn.

-   Kích chuột vào tài liệu bạn chọn.

Bước 4: Sử dụng thông tin để xác định được vị trí tài liệu ở đâu trong kho.

-   Số đăng kí cá biệt: Đối với sách thì sẽ bắt đầu bằng " V" hoặc "NV", viết tắt của sách Việt văn hoặc sách Ngoại văn?

-   Dựa vào kí hiệu " D" hay "M" để xác định xem sách ở kho đọc hay kho mượn?

-   Dựa vào "Số bản rỗi" để xem sách còn ở trong kho hay không?

-   Quan trọng nhất: Dựa vào " Chỉ số phân loại", bạn đọc phải dựa vào chỉ số này để vào kho, và tìm đúng kệ trong kho có chứa chỉ số mình cần tìm.

* Lưu ý: 

-   Trong kho các "Chỉ số phân loại" được dán trên bản chỉ dẫn ở đầu mỗi kệ và từng mặt kệ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và nguyên tắc từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.