DỊCH VỤ MƯỢN - TRẢ TÀI LIỆU


1. Nội quy

- Vị trí: Kho mượn - Tầng trệt Thư viện

- Thời gian phục vụ: Kho mượn phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6 từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ. Sáng thứ 7 kho chỉ nhận trả sách. 

Số lượng mượn :   + Sinh viên: 2 cuốn/1 lần

                                       + Giảng viên: 3 cuốn/ 1 lần

 Thời gian: 15 ngày/ 1 lượt mượn.

 Gia hạn: Vào ngày thứ 13 của lượt mượn, bạn đọc đến gia hạn tài liệu. Thời gian gia hạn là 1 tuần.

 Phí phạt trễ hạn: Trả sách trễ hạn 1000 đồng /1 cuốn/1 ngày.

2.  Hướng dẫn mượn tài liệu

 Bước 1: Bạn đọc xuất trình thẻ Sinh viên ( đã được kích hoạt thành thẻ thư viện) cho nhân viên. Nhận chìa khóa nếu có nhu cầu giữ vật dụng cá nhân.

 Bước 2: Vào kho tìm 2 cuốn tài liệu mà mình cần, đặt tài liệu lên quầy làm thủ tục, ra ngoài lấy tư trang cá nhân và quay lại trả chìa khóa cho thư viện.

 Bước 3: Nhận tài liệu ra thực hiện quy trình mượn tài liệu ở máy mượn tài liệu tự động.

3.  Hướng dẫn trả tài liệu

 Bước 1: Bạn đọc mang tài liệu cần trả lại máy trả sách

 Bước 2: Bỏ sách vào máy trả sách và thực hiện như hướng dẫn trên thiết bị