NỘI QUY THƯ VIỆN


I. Đối tượng phục vụ:

- Giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ viên chức, học viên Sau Đại học, Sinh viên đang công tác và học tập tại Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

- Sinh viên trường khác, bạn đọc ngoài…

II. Thời gian phục vụ:

- Thứ 2 đến Thứ 6: Từ 7h30 đến 21h00

- Thứ 7: Từ 7h30 – 11h30

- Chủ nhật, ngày Lễ: nghỉ

III. Trách nhiệm của Bạn đọc:

- Đăng ký quyền sử dụng Thư viện hoặc đăng ký thẻ bạn đọc.

- Xuất trình thẻ khi sử dụng các dịch vụ Thư viện.

- Không sử dụng thẻ sinh viên và thẻ đọc của người khác.

- Không mang thức ăn, đồ uống có đá, vật dụng gây cháy nổ, không hút thuốc lá, các chất cấm vào trong Thư viện.

- Không tự ý di chuyển vật dụng trong Thư viện.

- Không gây mất trật tự, tránh ảnh hưởng đến người xung quanh.

IV. Trách nhiệm của cán bộ Thư viện:

- Mở cửa phục vụ đúng giờ quy định.

- Thực hiện đầy đủ quy định về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thân thiện, hòa nhã, ứng xử văn minh lịch sự với người sử dụng Thư viện.

- Tôn trọng, và tạo điều kiện tốt nhất cho người sử dụng Thư viện.

- Giữ gìn, bảo quản tài sản của Nhà trường.

- Thực hiện tốt những quy định chung của Nhà trường và làm việc đúng theo pháp luật.

 

                                                                                                            BAN GIÁM ĐỐC

                                                                                                                      (Đã ký)