Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa Luận
Tác giả:
Phạm, Thị Thanh Thuý.
Đề mục:
Nuôi trồng Thủy sản.
Nhà xuất bản:
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Tác giả phụ:
Nguyễn, Minh Đức (Hướng dẫn).
Ngày xuất bản:
2009.
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
PHAM THI THANH THUY.pdf 578381 Kb XemTải