Cơ sở kỹ thuật thực phẩm

  • 15-06-2020 12:00:00 AM
  • 4169
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

CƠ SỞ KỸ THUẬT THỰC PHẨM –PHẦN 1

TÁC GIẢ: TS. TRƯƠNG VĨNH – Th.S. PHẠM TUẤN ANH

Nội dung của giáo trình nhằm khảo sát các cơ sở lý thuyết về mặt cơ và nhiệt của các quá trình thường gặp trong ngành Công nghệ thực phẩm, Hóa thực phẩm như sấy, cô đặc, vận chuyển, tiệt trùng,…Việc nắm vững các kiến thức cơ sở này sẽ giúp ít nhiều cho người kỹ sư trong việc giải quyết những vấn đề có liên quan do thực tiễn sản xuất hay nghiên cứu đặt ra.

Giáo trình này được dùng làm tài liệu học tập cho các sinh viên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Hóa thực phẩm, Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm nên những yêu cầu về mặt sư phạm là điểm quan trọng hàng đầu khi biên soạn nội dung và sắp xếp các chương mục. Bên cạnh đó, nội dung kiến thức cũng đã được chọn lựa để có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật, những người làm công tác nghiên cứu hay cho những ai muốn tìm hiểu thêm về các chủ đề có liên quan.


  • Trần Đình Nam