Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 nợ tài sản Thư viện

  • 27-04-2021 12:00:00 AM
  • 1793
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 1 - năm 2021 đang nợ tài sản Thư viện. xem tại đây

Lưu ý: Sinh viên có tên trong danh sách tải phiếu thanh toán tài sản tại đây , đến Thư viện để Thanh toán.  • Trần Đình Nam