Danh sách Sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 nợ tài sản Thư viện

  • 28-07-2023 12:00:00 AM
  • 1943
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 2 - năm 2023 đang nợ tài sản Thư viện. Xem tại đây

Lưu ý: Sinh viên có tên trong danh sách tải phiếu thanh toán tài sản tại đây , đến Thư viện để Thanh toán.
  • Trần Đình Nam