Danh sách Sinh viên tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 nợ tài sản Thư viện

  • 27-10-2022 12:00:00 AM
  • 1726
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 3 - năm 2022 đang nợ tài sản Thư viện. Xem tại đây

Lưu ý: Sinh viên có tên trong danh sách tải phiếu thanh toán tài sản tại đây , đến Thư viện để Thanh toán.
  • Trần Đình Nam