Dowload miễn phí 408 đầu sách về khoa học, kinh doanh - tài chính, công nghệ

  • 12-06-2020 12:00:00 SA
  • 359
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Nhân dịp cả thế giới lockdown, nhà xuất bản Springer đã cho phép download miễn phí 408 đầu sách về khoa học, kinh doanh, kinh tế, tài chính, công nghệ... Có rất nhiều sách về Data Analysis, Statistics, quản trị chiến lược, Case studies về kinh doanh quốc tế, marketing...

link tại đây

  • Trần Đình Nam