Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao dầu

  • 12-06-2020 12:00:00 AM
  • 3586
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI NGAO THƯƠNG PHẨM

TÁC GIẢ: CHU CHÍ THIẾT - NGUYỄN ĐÌNH VINH

Nghề nuôi nghêu hiện nay đang đối mặt với nhiều khó khăn như: tình trạng khai thác nghêu giống tràn lan, chưa có biện pháp quản lý và bảo vệ nguồn lợi tự nhiên hợp lý, thị trường tiêu thụ nghêu không ổn định, …Bên cạnh đó, tình hình nghêu nuôi thương phẩm bị chết hàng loạt trong những năm gần đây ở một số tỉnh như Thái Bình, Nam Định, Bến Tre,… đã gây nhiều khó khăn về nguồn vốn để tiếp tục đầu tư. Công nghệ sản xuất giống nghêu hiện tại ở Việt Nam so với nước ngoài còn chưa đồng bộ và ổn định do các yếu tố môi trường như độ mặn, nhiệt độ còn dựa vào tự nhiên. Việc sản xuất chủ yêu tiến hành trong các trại giống quy mô nhỏ, năng lực sản xuất được tối đa khoảng 30-80 triệu giống trong môt vụ sản xuất, không thể đáp ứng đủ nhu cầu con giống cho nuôi thương phẩm. Công nghệ sản xuất giống hiện tại đang bị hạn chế do phụ thuộc vào lượng thức ăn nuôi trong túi hoặc bể không ổn định. Một hạn chế nữa là công nghệ sản xuất chưa quan tâm đến việc nuôi ương và thuần hóa con giống với môi trường nuôi tự nhiên

Việc nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nhân tạo giống nghêu ở quy mô hàng hóa là cần thiết, nhằm tạo ra nghêu giống có số lượng lớn, góp phần thúc đẩy nghề nuôi nghêu phát triển bền vững ở nước ta.

Cuốn sách này gồm 6 chương là tập hợp một số kết quả nghiên cứu về công nghệ sản xuất giống, công nghệ nuôi thương phẩm, bệnh và sản xuất thực tế tại 2 cơ sở sản xuất giống tại Nam Định và Bến Tre, với mong muốn cung cấp thêm thông tin, kiến thức và kinh nghiệm thực tế tới những nhà sản xuất, hộ nuôi nghêu, …

 


 

  • Trần Đình Nam