Tổ chức buổi hướng dẫn khai thác, sử dụng nguồn tài liệu Thư viện

  • 19-03-2024 12:00:00 AM
  • 1074
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
Thân gửi Quý bạn đọc!
Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho bạn đọc trong việc nghiên cứu, học tập. Thư viện sẽ tổ chức Lớp hướng dẫn khai thác, sử dụng nguồn tài liệu Thư viện.
- Thời gian: 9h30 - Ngày 22/03/2024 (thời lượng buổi giới thiệu, hướng dẫn sử dụng khoảng 45 phút)
- Địa điểm: Tầng 3 Thư viện
- Bạn đọc nhấn vào đây để đăng ký tham gia


  • Trần Đình Nam