Tuần lễ doanh nhân và sách năm 2020

  • 12-10-2020 12:00:00 AM
  • 2449
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

         Nhân kỷ niệm 16 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/102020) và hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI. Thư viện phối hợp với Báo Doanh Nhân Sài gòn tổ chức Tuần lễ Doanh nhân và sách.

        Hoạt động Triển lãm sách nhằm khẳng định giá trị, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu trữ, quảng bá sách; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, khuyến khích học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập.  • Trần Đình Nam