V/v không xem được tài liệu số website Thư viện

  • 12-12-2022 12:00:00 AM
  • 1484
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


THÔNG BÁO

Về việc không xem được tài liệu số trên website Thư viện

          Từ ngày 12/12/2022 Thư viện tiến hành bảo trì lại hệ thống phần mềm quản lý Thư viện. Nên Bạn đọc sẽ không xem Tài liệu số trực tuyến trên website được.

            Thời gian hoàn tất bảo trì hệ thống: Thông báo sau.

Trân trọng thông báo!  • Trần Đình Nam