V/v Nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/05

  • 29-04-2022 12:00:00 SA
  • 353
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


THÔNG BÁO

Về việc Nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/05

      Thư viện đóng cửa từ ngày 30/04/2022 đến hết ngày 03/05/2022. Ngày 04/05/2022 phục vụ bình thường.

      Trân trọng thông báo!  • Trần Đình Nam