V/v Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

  • 19-04-2023 12:00:00 AM
  • 1640
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

          - Thư Viện nghỉ lễ 05 ngày liên tục từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023

            - Thời gian làm việc trở lại: 04/5/2023

Trân trọng thông báo!  • Trần Đình Nam