V/v Thời gian mở cửa Thư Viện hè 2023

  • 17-06-2023 12:00:00 AM
  • 1726
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


THÔNG BÁO

Về việc mở cửa Thư Viện hè 2023

- Từ ngày 26/06 đến hết ngày 31/08/2023: Thư viện mở cửa, làm việc giờ hành chính.

- Từ ngày 01/09/2023: Thư viện mở cửa, làm việc ngoài giờ bình thường.

 Trân trọng thông báo!  • Trần Đình Nam